Thema klimaat

Renovatie en energie

Onze sector wil een voortrekkersrol opnemen om de huidige sociale woningen grondig te renoveren, nieuwbouw energetisch sterk te bouwen, om zo de klimaatdoelstellingen 2050 te halen.

Wij bieden u:

  • een reportage in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant over nieuwe woonvormen, kleinschalige, duurzame circulaire eenheden, lage warmtevraag.  
  • een reportage waarin Cordium een project voorstelt.
  • een live debat waarin de sprekers verder ingaan op dit thema.

Bekijk de reportage over het thema klimaat

Sprekers