artikelafbeelding

Vorming van de woonmaatschappijen

Tegen 1 januari 2023 moeten de sociale woonactoren fuseren tot woonmaatschappijen. Ontdek de visie van koepelorganisaties VVH en HUURpunt, Wonen-Vlaanderen en de VMSW.
artikelafbeelding

Renovatie en energie

Onze sector wil een voortrekkersrol opnemen om de huidige sociale woningen grondig te renoveren, nieuwbouw energetisch sterk te bouwen, om zo de klimaatdoelstellingen 2050 te halen.
artikelafbeelding

Woonzekerheid

Onze sector komt dagelijks met armoede en sociale ongelijkheid in aanraking bij haar huurders of kandidaat-huurders. Woonzekerheid is vaak een eerste stap in het doorbreken van armoede.